Voorstelling Breek

Een voorstelling over huiselijk geweld met bijbehorend lesmateriaal

Echt, ontroerend, indrukwekkend, soms heftig, maar toch ook luchtig gespeeld.

 

Als jaarlijks 119.000 kinderen (volgens de officiële cijfers dan) in Nederland te maken krijgen met huiselijk geweld dan is dat natuurlijk veel te veel. Daarom besloot theatergroep KEI-hart hier een voorstelling over te maken. Deze voorstelling is in eerste instantie gericht op jongeren in de leeftijd van 10-15 jaar. Wij zijn er van overtuigd hoe eerder je de cirkel van geweld kunt doorbreken hoe beter.

De voorstelling bestaat uit allemaal losse scenes, zodat de  meeste vormen van huiselijk geweld aan de orde komen. Alle acteurs spelen steeds verschillende rollen om aan te geven dat huiselijk geweld iets is wat iedereen kan overkomen, in welke laag van de bevolking dan ook, als slachtoffer, getuige of dader.

De voorstelling start in zwart-wit, omdat het leven soms zonder kleur lijkt. Langzaam komt er meer kleur in, want er zijn talloze momenten en manieren waarop het onderwerp opengebroken kan worden. De voorstelling is voor scholen onlosmakelijk verbonden met het lesmateriaal en we hopen dat we met deze voorstelling kennis en inzicht over dit onderwerp vergroten en zorgen voor openheid. Het onderwerp moet bespreekbaar worden! Door het onderwerp open te breken en bespreekbaar te maken, proberen we alle kinderen en ouders inzicht te geven in wat het met je doet en wat je kan doen om het op te lossen.

Het is ook mogelijk deze voorstelling te boeken voor ouderavonden of voor bijeenkomsten met medewerkers uit de jeugdhulp, kinderopvang etc.

 

Mooie woorden van bezoekers

Lesmateriaal

Bekijk ook het bijbehorende lesmateriaal