Welkom!

“BREEK” is de eerste educatieve theatervoorstelling, over huiselijk geweld/kindermishandeling, van theatergroep/stichting Kei-hart.  Het doel van deze voorstelling is openheid en inzicht creëren bij iedereen die op wat voor manier dan ook te maken krijgt met dit onderwerp. Naast de voorstelling bieden we een lessenserie aan en kunnen we, voor eerste opvang, professionele hulp aanbieden. Op deze manier willen we iedereen die te maken krijgen met de soms keiharde realiteit een hart onder de riem steken.


De voorstelling is in eerste instantie gericht op leerlingen van  groep 7 / 8 PO en 1 / 2 VO,  maar ook geschikt voor jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking, leerlingen MBO Zorg en Welzijn, studenten van PABO, medewerkers van kinderopvang- of jeugdhulporganisaties etc.